Skip to main content

10 septembrie 2021

Noile subvenții EMFF BlueInvest sunt gata de decolare

Loading

Primele opt proiecte finanțate în cadrul cererii de propuneri EMFF 2020 pentru economia albastră sunt gata să înceapă. Scopul lor? Stimularea inovației și a investițiilor în tehnologii durabile pentru a sprijini obiectivele acordului verde al UE.

Economia Albastră și în special IMM-urile joacă un rol crucial în sprijinirea comunităților de coastă și a decarbonizării în Europa. În acest context, o a doua ediție a apelului Blue Economy Window a fost lansată în 2020 cu scopul de a contribui la inovație și sustenabilitate pentru lanțurile valorice ale economiei albastre, precum și la obiectivele Acordului verde european, inclusiv pământul digital și ferma digitală strategii, circularitate și tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Bugetul total alocat proiectelor prin această cerere a fost de 20.000.000 EUR, furnizat în cadrul Fondului european pentru pescuit și maritim (FEPAM). Procesul de selecție a dus la invitația a 11 proprietari de proiecte de a semna un acord de subvenționare.

Denumite și „BlueInvest Grants”, aceste proiecte aparțin unui pachet de măsuri instituit în cadrul platformei BlueInvest lansat de Comisia Europeană (Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit și CINEA), care cuprinde servicii de asistență pentru pregătirea investițiilor și 75 de milioane EUR în valoare de lichiditate pusă la dispoziție în 2020 pentru investiții de capitaluri proprii în fonduri specializate în totalitate sau în cea mai mare parte în economia albastră sau pentru co-investiții în anumite companii.

Proiectele selectate acoperă o gamă largă de sectoare, cu o bună reprezentare – în acest an – a bioeconomiei albastre și în special a algelor, dar și a acvaculturii, a transportului verde și a energiei regenerabile offshore, a oceanelor digitale care acoperă datele și a tehnologiei subacvatice.

Subvențiile care au fost semnate pot fi găsite prin intermediul linkurilor furnizate mai jos.

Mai multe proiecte vor fi adăugate odată cu semnarea noilor acorduri de finanțare și gata de lansare.

https://cinea.ec.europa.eu/news/new-emff-blueinvest-grants-are-ready-take-2021-09-09_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent