Skip to main content

11 decembrie 2023

Noi programe de interes strategic introduse în PNCDI IV

Loading

În ședința de vineri, 8 decembrie, Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care este completat Planul Național Cercetare Dezvoltare și Inovare IV (PNCDI IV), prin asigurarea finanțării unor programe de cercetare prioritare, corelate cu Agenda Strategică de Cercetare a României și care să răspundă principalelor provocări din societate.

Astfel, au fost definite noi domenii strategice naționale de importanță deosebită în contextul geopolitic actual, precum securitate cibernetică, tehnologii cuantice, inteligență artificială, sisteme autonome.

Prin programele Tehnologii cuanticeInteligență artificială și Sisteme autonome se vor crea soluții inovatoare, cu aplicabilitate în diverse sectoare ale economiei și societății, prin construirea și consolidarea unor sisteme integrate pentru cercetare-dezvoltare și inovare în aceste domenii. Obiectivele acestor programe sunt:

  • întărirea capacității de răspuns a României la provocările în materie de securitate cibernetică din perspectiva CDI;
  • construirea unui sistem integrat pentru CDI în domeniul tehnologiilor cuantice;
  • susținerea CDI de vârf în domeniul inteligenței artificiale;
  • crearea de tehnologii și soluții autonome, transpuse în inovații cu impact semnificativ în diverse domenii, cum ar fi transportul, industria, securitatea națională, sănătatea sau tehnologia spațială.

Totodată, prin introducerea Proiectelor de stimulare a integrării voluntare a organizațiilor de cercetare se urmărește reducerea fragmentării sistemului public de cercetare, prin încurajarea colaborării între principalii actori din sistemul de cercetare românesc – universități, institute ale Academiei Române, institute naționale de cercetare dezvoltare și alte organizații de cercetare) și acordarea unei finanțări competitive organizațiilor de cercetare în raport cu performanțele academice obținute.

Mai mult, instrumentul de finanțare CDI în medicină personalizată va răspunde provocărilor societale din domeniul sănătate atât prin prevenție, detecție precoce, tratament pentru menținerea calității vieții, cât și prin creșterea calității serviciilor medicale, prin medicina personalizată și dezvoltarea sistemului medical centrat pe pacient.

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent