Skip to main content

10 ianuarie 2024

Noi investiții pentru spitalele de pediatrie și obstetrică ginecologie

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică noi apeluri de proiecte, precum:

Apelurile de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie”

Acțiunile sprijinite prin apelurile de proiecte sunt investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare (dacă este necesar) în infrastructura structurilor sanitare/ alte structuri publice care acordă asistență medicală ambulatorie de obstetrică ginecologie, inclusiv unitățile sanitare care vor implementa programe de screening în vederea creșterii capacitații acestora de a oferi servicii de screening prenatal și de urmărire a gravidei.

Bugetul este 36.000.000 EUR, iar perioada de depunere a proiectelor este 12 ianuarie 2024 12:00 până pe 30 aprilie 2024 14:00;

Pentru aceste apeluri de proiecte, solicitanții eligibili sunt:

a) Unități/ structuri sanitare publice de obstetrică ginecologie;

b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

c) Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

d) Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a).

Informații suplimentare aici și aici.


 

Apelurile de proiecte „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie”

Acțiunile sprijinite prin apelurile de proiecte sunt investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare în infrastructura ambulatoriilor integrate spitalelor de pediatrie și investiții de tipul înființarea/ reabilitarea/ dotarea de cabinete de asistență medicală stomatologică în structura ambulatoriilor integrate spitalelor de pediatrie, care să furnizeze servicii de asistență medicală stomatologică acordată copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale.

Bugetul este 42.500.000 EUR, iar perioada de depunere a proiectelor este cuprinsă între 12 ianuarie 2024 12:00 – 30 aprilie 2024 14:00.

Pentru aceste apeluri de proiecte, solicitanții eligibili sunt:

a) Unități sanitare publice de pediatrie;

b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

c) Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

d) Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a).

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent