Skip to main content

09 septembrie 2021

NextGenerationEU: Comisia Europeană se pregătește să emită obligațiuni verzi NextGenerationEU de 250 miliarde EUR

Loading

Publicat pe 7 septembrie 2021

Comisia Europeană a adoptat un cadru de obligațiuni verzi evaluat independent, făcând astfel un pas înainte către emiterea de până la 250 miliarde EUR de obligațiuni verzi, sau 30% din emisia totală a NextGenerationEU. Cadrul oferă investitorilor în aceste obligațiuni încrederea că fondurile mobilizate vor fi alocate proiectelor ecologice și că Comisia va raporta impactul său asupra mediului.

Acum, după ce cadrul a fost adoptat, Comisia va continua în curând prima emisiune de obligațiuni verzi în luna octombrie, în condițiile pieței.

După cum a fost anunțat la începutul acestui an, Comisia și-a revizuit, de asemenea, planul de finanțare a redresării în 2021 și și-a confirmat intenția de a emite un total de aproximativ 80 miliarde EUR de obligațiuni pe termen lung în acest an, pentru a fi completate cu zeci de miliarde de euro a facturilor UE pe termen scurt.

Comisia va oferi facturile UE exclusiv prin licitații, programul său de licitație urmând să înceapă la 15 septembrie. Comisia va organiza de obicei două licitații pe lună pentru facturile UE, în prima și a treia miercuri a lunii. Programul de licitație va fi utilizat și pentru obligațiuni, pe lângă sindicalizări. În cadrul calendarului de emisiuni lansat astăzi, Comisia va organiza, în general, o licitație și o sindicare pe lună pentru obligațiunile sale.

NextGenerationEU Green Bond Framework – un exercițiu de ultimă generație

Cadrul de astăzi al obligațiunilor verzi NextGenerationEU a fost elaborat în conformitate cu principiile obligațiunilor verzi ale Asociației Internaționale a Pieței de Capital (ICMA), care este un standard de piață pentru obligațiunile verzi. În conformitate cu practica standard, cadrul a fost revizuit de către un al doilea furnizor de opinie, Vigeo Eiris, care face parte din Moody’s ESG Solutions, care consideră că cadrul este aliniat cu principiile obligațiunilor verzi ale ICMA, este coerent cu cele mai extinse politici de mediu, sociale ale UE. și guvernanță (ESG) și va oferi o contribuție robustă la durabilitate.

Cadrul a fost aliniat, în măsura în care este posibil, la standardul european de obligațiuni verzi. Propunerea standard privind obligațiunea verde a UE a fost depusă de Comisie în iulie 2021, cu un proces ulterior de codecizie în Parlamentul European și Consiliu, care va fi urmat de o perioadă de punere în aplicare înainte de intrarea în vigoare. Această aliniere se reflectă, de exemplu, în faptul că o parte din investițiile eligibile din cadrul Facilității de recuperare și reziliență (RRF) – principalul instrument de stimulare a recuperării Europei – au integrat criteriile de evaluare tehnică a taxonomiei UE.

Asigurați-vă că obligațiunile verzi sunt utilizate pentru obiective ecologice

Mai concret, încasările din obligațiunile verzi NextGenerationEU vor finanța partea din cheltuielile relevante pentru climă în FER. Fiecare stat membru trebuie să dedice cel puțin 37% din planul lor național de recuperare și reziliență – foaia de parcurs pentru cheltuirea fondurilor în cadrul instrumentului de recuperare și reziliență – investițiilor și reformelor relevante pentru climă, multe state membre planificând să facă mai mult decât este necesar.

Conform normelor RRF, statele membre vor raporta Comisiei cheltuielile ecologice pe care le efectuează. Comisia va utiliza aceste informații pentru a arăta investitorilor modul în care încasările din obligațiunile verzi au fost utilizate pentru finanțarea tranziției verzi. Raportarea va fi organizată în jurul a nouă categorii identificate în cadrul NextGenerationEU Green Bond, cea mai mare pondere fiind energia curată, eficiența energetică și transportul curat.

Raportarea

În conformitate cu practica standard, cadrul va raporta atât alocarea, cât și impactul. Pentru raportarea alocării, Comisia va utiliza datele statelor membre privind cheltuielile pentru proiecte ecologice. Un auditor extern independent va verifica raportarea alocării.

Raportarea impactului va fi un exercițiu între Comisii, bazat pe expertiza extinsă din cadrul instituției. Această raportare va permite investitorilor în obligațiunile verzi NextGenerationEU să evalueze impactul benefic al investiției lor. Pentru a se asigura că raportarea impactului este semnificativă, imparțială și exactă, Comisia Europeană se va baza pe avizul expertului independent. Pe această bază, Comisia va dezvălui modul în care veniturile din obligațiunile verzi NextGenerationEU au fost alocate diferitelor categorii de investiții și statelor membre.

Pasii urmatori

După lansarea cadrului, lansarea obligațiunilor verzi NextGenerationEU este iminentă, prima emisiune fiind deja planificată pentru octombrie 2021, utilizând formatul de emisiune sindicalizată.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4565

Share:

asistent
Atlas - Asistent