Skip to main content

20 octombrie 2023

MMAP a lansat în consultare „Schema de ajutor pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile”

Loading

MMAP a lansat în consultare „Schema de ajutor pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile”.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de  Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru acordarea finanțării nerambursabile din Planul național de redresare și reziliență persoanelor fizice și juridice, pentru lucrările de reîmpădurire inițiate după data de 1 februarie 2020, în scopul refacerii potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile, care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”.

Ordin | Referat

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoane de contact:

– Silvia Bratu, consilier superior – DGPSS,  adresa e-mail: silvia.bratu@mmediu.ro;

– Radu Sbîrnea, consilier superiori- GFN, adresa e-mail: radu.sbirnea@gfn.gov.ro

 

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent