Skip to main content

25 ianuarie 2024

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează în consultare Programul „Săptămâna verde”

Loading

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea finanțării din Fondul pentru mediu a Programului ”Săptămâna verde”.

Proiectul propune acordarea sumei de 100.000 mii lei, sub formă de finanțare nerambursabilă, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), pentru realizarea acţiunilor multianuale, necesare Programului „Săptămâna verde”, derulat de Ministerul Educației, prin unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe parcursul anilor 2024 și 2025.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Comunicare.

Persoana de contact este Adriana Anghel, consilier superior, Direcția Comunicare, telefon: 021-408 9605 , e-mail: adriana.anghel@mmediu.ro.

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent