Skip to main content

08 februarie 2024

Ministerul Energiei relansează două apeluri de proiecte care privesc bateriile și panourile fotovoltaice. Suma totală depășește 228 milioane euro

Loading

Ministerul Energiei anunţă relansarea, începând cu data de 08 februarie 2024, ora 00:00, a apelului de proiecte „Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)” aferent Investiţiei 4 PNRR – Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice, Sub-măsura 4.3 – Sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei elecrice (baterii).
Obiectivul apelului de proiecte este punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 240 MW (sau 480 MWh) de stocare a energiei electrice în baterii, până la 30 Iunie 2026, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR, în urma unui apel de proiecte cu criterii de selecție care asigură conformitatea cu Ghidul tehnic „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58 /01).
Apelul competitiv este deschis până la data de 21 martie ora 0.00.
Sunt eligibile achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii și construcţiile care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice în baterii.
Bugetul total aferent schemei este echivalentul în lei a sumei de 79.600.000 euro, calculat la cursul InforEuro din luna precedenta lansării procedurii de ofertare concurențială (ianuarie 2024), fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul PNRR, investiţia I4.
Pot aplica microîntreprinderile, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii și întreprinderile mari care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN rev. 2 sau echivalent.

Detalii aici și aici.


Cel de-al doilea apel se referă la proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în construirea de noi capacităţi de producție, asamblare și reciclare a bateriilor, și pentru sprijinirea investițiilor în construirea de noi capacităţi de producție, asamblare și reciclare a celulelor şi panourilor fotovoltaiceaferent Investiţiei 4 – Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice, Sub-măsura 4.1 Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor (producție și/sau asamblare și reciclare) și sub-măsura 4.2 Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție și/sau asamblare și reciclare).
Apelul de proiecte lansat este apel competitiv (Procedură de ofertare concurenţială), pe bază de criterii de selecţie şi punctaj, cu depunere la termen, între 8 februarie 2024, ora 09:00 și 21 martie 2024, ora 17:00.
Bugetul total aferent apelului de proiecte este echivalentul în lei al sumei de 199.000.000 euro, calculat la cursul InforEuro din luna precedenta lansării procedurii de ofertare concurențială (ianuarie 2024 – respectiv 1 euro = 4.9753 lei), fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul PNRR, investiţia I4, defalcat după cum urmează:
– Realizarea capacităţilor noi de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor: 149.250.000 euro
– Realizarea capacităţilor noi de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor si panourilor fotovoltaice inclusiv reciclarea: 49.750.000 euro.
Obiectivele apelului de proiecte sunt:
– punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 2 GW/an de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor, până la 30 iunie 2026, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I.4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice;
– punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 200 MW/an de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, până în 30 iunie 2026, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I.4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice.
Se finanțează
Construirea de noi capacităţi de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor, care include orice combinație a activităților de:
• producție de electrozi si/sau componente ale electrozilor si bateriilor inclusiv reciclare,
• asamblarea electrozilor in baterii si testarea/condiționarea bateriilor inclusiv reciclare.
Construirea de noi capacități de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, care include orice combinație a activităților de:
• producție de polisilicon și plachete, inclusiv reciclare,
• asamblare de celule si module fotovoltaice, inclusiv reciclare.
Activitățile eligibile sunt achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor și achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor şi panourilor fotovoltaice.
Solicitanţi eligibili în cadrul apelului sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici,
întreprinderile mijlocii și întreprinderile mari care au înscrise în actul constituiv cel puţin una dintre activităţile având codurile CAEN (sau echivalent):
– 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate,
– 2720 – Fabricarea bateriilor și acumulatorilor,
– 2790 – Fabricarea altor echipamente electrice.

Detalii aici și aici.

 


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent