Skip to main content

28 decembrie 2023

Ministerul Energiei lansează apelul C6/I4 „Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)” – forma revizuită

Loading

Ministerul Energiei lansează apelul C6/I4 „Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)”.

Acțiunile finanțabile
În cadrul acestui obiectiv specific vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea următoarei acțiuni:
– Dezvoltarea de noi capacităţi de stocare a energiei electrice în baterii.
În sensul prezentului ghid, dezvoltarea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii vizează crearea de instalații noi de stocare a energiei electrice acolo unde nu au existat până în prezent.
Capacitatea de debitare/absorție (MW) va reprezenta minim 50% din energia (MWh) nominală a bateriei, astfel încât un ciclu complet de încărcare să nu dureze mai mult de 2 ore, iar un ciclu complet de descărcare să nu dureze mai mult de 2 ore.

Activităţile finanţabile eligibile
Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile:
– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii;
– Construcţii care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice în baterii.

Tipuri de solicitanți
Solicitanții eligibili sunt:
Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate), cât și întreprinderile mari constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o deţin, care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN rev. 2 sau echivalent.

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent