Skip to main content

17 iunie 2024

Ministerul Energiei a lansat, în consultare publică, proiectul Strategiei Energetice a României 2025-2035, cu perspectiva anului 2050

Loading

Strategia Energetică ține cont de transformările economice, tehnologice și geopolitice la nivel global și regional, precum și de provocările majore generate de necesitatea tranziției verzi, de fluctuațiile piețelor și de poziția de graniță a României în UE și NATO, cu războaie aflate în desfășurare în imediata vecinătate. Mai mult, având în vedere faptul că securitatea energetică a României este indisolubil legată de cea a Republicii Moldova, este esențial ca sectorul energetic național să aibă capacitatea de a satisface toate necesitățile Republicii Moldova, în orice situație. Astfel, România aspiră să își consolideze rolul de pilon regional al securității energetice.

Având un mix energetic diversificat, România are un avantaj considerabil, dispunând de resurse naturale, financiare și umane suficiente pentru a moderniza sectorul energetic, aliniindu-l la obiectivele comunitare de atingere a neutralității climatice până în 2050. Acest sector trebuie să fie pregătit să susțină creșterea economică și transformarea economiei în ansamblu, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții.

Toate obiectivele de reformă și modernizare țin cont de accesibilitate, inclusivitate și competitivitate economică pentru cetățeni și consumatori industriali pe care sectorul energetic îi deservește.

Astfel, Strategia Energetică a României își propune atingerea a șase obiective fundamentale:

Securitate energetică
Energie cu emisii scăzute de carbon
Eficiență energetică
Acces fizic la energie pentru toți consumatorii și accesibilitate financiară și competitivitate economică a energiei
Piețe de energie eficiente
Digitalizare, dezvoltarea rețelelor inteligente și securitate cibernetică

Strategia Energetică a României se bazează pe următoarele principii care trebuie îndeplinite simultan:

Prioritizarea securității de aprovizionare și a capacității de răspuns la crize;
Dezvoltarea sectorului energetic pe principiul eficienței și raționalității economice;
Echitate economică și socială pentru regiuni și oameni;
Atingerea neutralității climatice până în 2050;
Crearea unei piețe de energie libere, competitive și antreprenoriale;
Neutralitate tehnologică și exploatarea tuturor resurselor energetice care pot contribui la reducerea emisiilor și întărirea lanțului de producție;
Dezvoltarea sectorului de stocare a energiei electrice și termice;
Consolidarea lanțului de aprovizionare (supply chain) dedicat industriei energetice;
Dezvoltarea economiei circulare.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent