Skip to main content

19 octombrie 2023

Ministerul Energiei a lansat în consultare Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investițiilor pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare, din cadrul Program cheie 5: ”Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare”

Loading

Ministerul Energiei anunță lansarea spre consultare publică a următoarului document aferent procedurii de ofertare concurențială pentru selecția de proiecte în vederea finanțării din Fondul pentru modernizare în Program cheie 5: ”Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare”:

Ghidul solicitantului privind Sprijinirea investițiilor pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare, aferent apelului de proiecte pentru solicitanții din sectorul public, astfel cum sunt menționați la Cap. 1.4 din ghid.
În cadrul apelului de proiecte pentru selecția de proiecte vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiective:
a) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează printre altele, pe un nivel înalt de protecție și pe îmbunătățirea calității mediului;
b) creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și/sau distribuție a energiei termice, prin optimizarea rețelelor de distribuție/transport a agentului termic, precum şi prin
implementarea unui sistem de conducte dotate cu sistem de detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor.

Finanțarea pentru modernizarea rețelelor de transport și/sau distribuție contribuie la atingerea următoarelor ținte până în anul 2030:
a) reducerea pierderilor de energie termică înregistrate pe rețele de transport și/sau distribuție a agentului termic la nivel național.
b) dezvoltarea rețelei inteligente de termoficare.

Vor putea depune proiecte:
• Unități administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite prin legea nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării în rețeaua de transport şi distribuție/care dețin sistemul de distribuție și transport
pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu (pentru proiecte de tip A-B),
• Operatori de transport și/sau distribuție a energiei termice definiți conform cadrului legal în vigoare (pentru proiecte de tip A-B).

În cazul în care rețelele de transport și/sau distribuție sunt în proprietatea statului, potențialii beneficiari sunt persoanele juridice concesionari ai rețelelor şi titulari ai licenței de transport și/sau
distribuție şi care au dreptul de a le moderniza/reabilita.

Ghidul solicitantului, precum si anexele aferente sunt postate pe site-ul Ministerului Energiei: https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/program-cheie-5/.

Perioada de consultare publică este de 30 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Energiei.

Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa de e-mail: fonduri.europene@energie.gov.ro

Share:

asistent
Atlas - Asistent