Skip to main content

06 octombrie 2023

Ministerul Educației lansează în consultare „Schemă de granturi pentru construcția de campusuri școlare rurale”

Loading

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul solicitantului + Anexele aferente apelului competitiv de proiecte Schemă de granturi pentru construcția de campusuri școlare rurale, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

Scopul prezentului apel îl reprezintă pilotarea unei rețele de consorții și campusuri școlare rurale prin acordarea de granturi pentru construirea a minimum 3 campusuri școlare rurale integrate, fiecare dintre acestea asigurând infrastructura necesară desfășurării actului educațional pentru minimum 300 de elevii din unitățile administrativ-teritoriale limitrofe.

Solicitanții eligibili ai prezentului apel de proiecte sunt grupurile de acțiune locală (GAL) sau asocierile de grupuri de acțiune locală (asocieri de GAL-uri), precum și alte forme de asociere ale unităților administrativ-teritoriale (UAT), în conformitate cu  art. 89 din OUG nr. 57/2019.

 

Informații suplimentare aici.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent