Skip to main content

28 septembrie 2023

Ministerul Culturii lansează în consultare Ordinul pentru stabilirea măsurilor privind gestionarea Programului Național „Limes” și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale „Limes”

Loading

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru stabilirea măsurilor privind gestionarea Programului Național „Limes” și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale „Limes”.

Programul Național „Limes” este un program multianual instituit în vederea cercetării şi valorificării rezultatelor cercetării, sprijinirii din punct de vedere științific a gestiunii integrate și a activității de monitorizare a bunurilor de patrimoniu cultural care au alcătuit frontiera Imperiului Roman pe teritoriul României, care sunt înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO (LPM), au fost sau vor fi propuse spre nominalizare pe LPM.

Documente:

– proiect de ordin;
– referat.

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent