Skip to main content

08 decembrie 2023

MFTEȘ lansează în consultare publică al doilea apel de proiecte pentru crearea unei rețele de centre de zi

Loading

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a deschis procesul de transparență decizională pentru ghidul de finanțare pentru cel de-al doilea apel de proiecte pentru Componenta 13 a PNRR – Reforme sociale. Prin acest apel de proiecte vor fi finanțate cel puțin 80 de centre de zi care vor asigura accesul la servicii sociale de sprijin pentru un număr de cel puțin 2.400 de copii.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/) sau la sediul instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de ghid supus procedurii de transparență decizională se pot depune până în data de 16 decembrie pe adresa de e-mail cristina.avram@mfamilie.gov.ro, prin poștă – la adresa Piața Montreal nr.10, București, Sectorul 1, sau prin depunere la Registratura Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Potrivit ghidului de finanțare pus în transparență, toate aceste centre vor îndeplini cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, iar cel puțin 10% se vor afla în comunitățile cu o populație romă semnificativă.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

  • 300.000 Euro fără TVA pentru proiectele ce vizează construcția de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, conform orientărilor naționale;
  • 200.000 Euro fără TVA pentru proiectele ce vizează reabilitarea / modernizarea / extinderea de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, conform orientărilor naționale;
  • 50.000 Euro fără TVA pentru proiectele ce vizează dotarea de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, conform orientărilor naționale.

Sunt eligibile următoarele tipuri de centre:

  • Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
  • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități;
  • Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

Apelul se va deschide  în luna ianuarie 2024, depunerea cererilor de finanțare se va face exclusiv online pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, iar sesiunea de depunere se va închide în luna februarie 2024. Termenul maxim de implementare a proiectelor este 31 decembrie 2024.

În total, la 1 ianuarie 2022, erau înregistrate un număr de 724 de centre de zi, aflate în 344 de localități din țară.  Dintre municipii, 78% dispun de cel puțin un centru de zi, dintre care 57% au între 2 și 22 centre, cu un total național de 322 de centre de zi. Dintre orașe, 70% nu au nici un tip de centru de zi, 21% dispun de un singur centru, iar 9% au între 2 și maxim 5 centre, cu un total național de 99 de centre de zi. Dintre comune, 93% nu beneficiază de nici un tip de centru de zi, 6% dispun de un singur centru și 1% au între 2 și 7 centre pe comună, cu un total național de 254 de centre de zi. Dintre cele 992 de comune cu zone marginalizate, circa 8% dispun de un centru de zi.

 

Informații aici.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent