Skip to main content

18 ianuarie 2024

MFTEȘ lansează Apelul PNRR/2022/C13/I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie – Sesiunea a II a

Loading

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a lansat apelul  C13/I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie – Sesiunea a II a.

Activități eligibile:

  • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ construcția/ dotarea centrelor de zi. Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să vizeze exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind eligibile proiecte care nu se încadrează în activităţile specifice propuse a fi finanțate prin PNRR – Componenta nr. 13 – Reforme sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Alocarea financiară acordată pentru crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie este de 21.019.124,73 Euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:
– 330.000 Euro fără TVA pentru clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, conform orientărilor naționale.
Sumele care vor depăși pragul sus-menționat vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile.

Beneficiari eligibili: furnizori de servicii sociale.

 

Informații aici și aici.

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent