Skip to main content

20 septembrie 2021

Mecanismul de Protecție Civilă – Forumul Umanitar European

Loading

Publicat pe 7 septembrie 2021

Forumul umanitar european este o nouă reuniune a UE care vizează modelarea viitorului asistenței umanitare. Urmează adoptării (martie 2021) a celei mai recente comunicări privind acțiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii. Prima ediție a Forumului va fi organizată de Comisia Europeană și Franța în perspectiva viitoarei sale președinții a Consiliului Uniunii Europene.

Confruntați cu o reducere alarmantă a spațiului umanitar, este necesar să ne coordonăm mai bine eforturile și să le permitem lucrătorilor umanitari să își îndeplinească în continuare angajamentul de a ajuta populațiile afectate de crize.

Forumul umanitar european este o nouă reuniune pentru a promova discuții la nivel înalt privind politicile, strategiile și operațiunile umanitare. Va servi drept o platformă incluzivă pentru dezbateri strategice și deschise între factorii de decizie politică ai UE și comunitatea umanitară internațională mai largă, inclusiv agențiile ONU, semnatarii apelului umanitar la acțiune, organizațiile internaționale neguvernamentale, Crucea Roșie / Mișcarea Semiluna Roșie, instituțiile financiare internaționale, mediul academic, grupurile de reflecție, respondenții locali și persoanele afectate de crize umanitare.

Forumul va oferi o oportunitate de a discuta împreună provocările umanitare globale și de a identifica soluții prospective și acțiuni concrete pentru păstrarea spațiului umanitar, promovarea și asigurarea respectării dreptului internațional umanitar și abordarea nivelului record de nevoi și constrângeri cu care se confruntă atât actorii umanitari, cât și beneficiari din întreaga lume.

Evenimentul va avea loc în perioada 24-26 ianuarie 2022 la Bruxelles, Belgia, într-un format hibrid.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați EU-HUMANITARIAN-FORUM@ec.europa.eu.

Sursă: https://ec.europa.eu/echo/events/european-humanitarian-forum_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent