Skip to main content

04 ianuarie 2024

MEAT lansează programul CONSTRUCTPLUS

Loading

În urma preluării propunerilor și observațiilor primite după publicarea în transparență decizională a Ghidului solicitantului pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a elaborat forma finală a documentului, care va urma toți pașii procedurali spre a fi aprobat.

Ghidul solicitantului prezintă obiectivul programului, sectoarele de activitate eligibile, precum și pașii de urmat pentru depunerea documentelor și obținerea finanțării. Programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții este schemă de ajutor multianuală, desfășurată pe o durată de 4 ani de zile, cu un buget anual alocat de până la aproape 150 de milioane de euro.

Scopul programului “CONSTRUCTPLUS” este acela de a reducere deficitul comercial provenit din importul de materiale de construcții, de a stimula investițiile în județele mai puțin dezvoltate și de a crește producția internă de produse și materiale de construcții prin acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială pentru o nouă activitate economică într-unul dintre sectoarele economice eligibile.

Schema de ajutor de stat este instituită pentru perioada de implementare 2023 – 2026, iar bugetul total alocat Programului este echivalentul în lei al sumei de 596 milioane euro pentru toată perioada de implementare, defalcat în credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2023 – 2026 și credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2029.

De finanțare pot beneficia întreprinderile nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înregistrate în scop fiscal în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentul final, disponibil mai jos, va urma toți pașii procedurali pentru obținerea avizelor interinstituționale și va fi inclus pe ordinea de zi în ședință de Guvern pentru a obține aprobarea Executivului.

Formă finală:

Sursa aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent