Skip to main content

18 august 2023

MEAT lansează în consultare publică „Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului”

Loading

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a lansat joi, 17 august a.c., spre consultare publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea planului de acțiune al „Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului”, precum și pentru modificarea și completarea criteriilor și indicatorilor care stau la baza sistemului de certificare a destinațiilor ecoturistice.

Scopul strategiei și al planului de acțiune este de a promova ecoturismul, ca formă de turism care poate fi practicată în cadrul destinaţiilor în care natura și cultura locală ocupă un loc central. Totodată, se urmărește creşterea rolului pe care ecoturismul îl joacă în dezvoltarea economică a acestor areale şi în prosperitatea populaţiei locale.

„Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului” se structurează, astfel, pe un set de domenii prioritare, la nivelul cărora s-au trasat obiective strategice:

  • Cadrul instituțional și asociativ: creșterea parteneriatelor în ecoturism la toate nivelurile, stabilirea criteriilor naționale și internaționale pentru destinațiile ecoturistice și consolidarea capacității administrative pentru implementarea politicilor ecoturistice;
  • Infrastructură și amenajarea teritorială: dezvoltarea infrastructurii ecoturistice în destinații, protejarea arhitecturii tradiționale și limitarea urbanizării în zonele ecoturistice;
  • Educație și conștientizare: creșterea conștientizării asupra valorilor naturale și culturale;
  • Dezvoltarea resurselor umane: îmbunătățirea pregătirii personalului din ecoturism;
  • Dezvoltarea afacerilor locale: dezvoltarea ofertei ecoturistice locale și îmbunătățirea cadrului legal pentru întreprinzătorii locali;
  • Conservarea naturii și protecția mediului: participarea activă la conservarea biodiversității și aplicarea acțiunilor de protecție și dezvoltare durabilă în destinații;
  • Marketing: cercetare de piață și monitorizarea fluxurilor turistice, îmbunătățirea calității experienței ecoturistice și crearea de branduri locale și naționale pentru promovarea ecoturismului.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina MEAT – https://economie.gov.ro/planul-de-actiune-al-strategiei-nationale-de-dezvoltare-a-ecoturismului-2019-2029-in-consultare-publica/

Share:

asistent
Atlas - Asistent