Skip to main content

19 ianuarie 2024

MEAT lansează în consultare publică Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

Loading

Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, denumit în continuare Programul, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijocii (AIMM) desemnate prin ordin al ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile OUG nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.

 

Obiectivul Programului îl constituie organizarea Târgului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – TIMM, în locațiile care vor fi stabilite prin ordin al ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în vederea promovării spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM-urilor, stimularea şi susţinerea IMM-urilor inovative, promovarea produselor şi serviciilor, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM-urilor.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2024 este de 6000 mii lei. Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maximum 300 de beneficiari în anul 2024.

Pentru anul 2024 se va acorda fiecărui participant, o sumă forfetară, în valoare de 2500 lei/ beneficiar, pentru cheltuieli destinate deplasării şi cazării participanților, condiționată de prezența zilnică la TIMM ediția 2024 pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului și de respectarea procedurii de implementare a programului.

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent