Skip to main content

04 decembrie 2023

MEAT lansează în consultare Programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții

Loading

Programul își propune reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcții, stimularea investițiilor în județele mai puțin dezvoltate, creșterea producției interne de produse și materiale de construcții, prin acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială pentru o nouă activitate economică în sectoarele care se regăsesc în Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 68/2023.

Programul a fost instituit cu respectarea reglementărilor europene incidente, respectiv „Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare,” denumit în continuare Regulament, cât și a Deciziei Comisiei Europene C 2021/9750 final prin care a fost aprobată Harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2022-2027.

Programul aprobat prin O.U.G. 68/2023 este un program multianual, respectiv pentru perioada de implementare 2023 – 2026 și este gestionat de MEAT.

Bugetul total alocat Programului este echivalentul în lei al sumei de 596 milioane euro pentru toată perioada de implementare, defalcat astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2023 – 2026;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2029.

 

Beneficiarii sunt întreprinderile nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înregistrate în scop fiscal în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Share:

asistent
Atlas - Asistent