Skip to main content

12 ianuarie 2024

MEAT DĂ STARTUL IMPLEMENTĂRII CELOR TREI SCHEME DE AJUTOR DEDICATE SPRIJINIRII DEZVOLTĂRII IMM-URILOR

Loading

DĂM STARTUL IMPLEMENTĂRII CELOR TREI SCHEME DE AJUTOR DEDICATE SPRIJINIRII DEZVOLTĂRII IMM-URILOR

  • Programul național de microindustrializare
  • Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață
  • Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

Conform prevederilor procedurilor de implementare aferente celor trei programe naționale, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) înștiințează aplicanții înscriși în limita bugetului alocat schemelor de ajutor că au la dispoziție 10 zile lucrătoare (15-30 ianuarie 2024), să se prezinte la banca parteneră pentru care au optat în formularul de înscriere, cu documentația necesară etapei de preverificare a bancabilității solicitată de instituția de credit, însoțită de următoarele documente:

–     Anexa 1 – Cerere tip de acord de principiu la creditare și finanțare/ Formular de înscriere;

–     Anexa 5 – Declarație proprie răspundere;

–     Anexa 6 –  Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

–     Anexa 7 – Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

–     Pentru lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea societății aplicante se va prezenta dovada tipului de proprietate a spațiilor de producție pentru care se solicită finanțarea.

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent