Skip to main content

31 august 2023

MDLPA anunță modificări asupra Programelor Interreg

Loading

Autoritatea de Management publică, pentru consultare, Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova modificat, împreună cu anexele acestuia (Cadrul de performanță și Anexa 1).

Eventuale comentarii, observații sau sugestii pot fi trimise la adresa info.romd@mdlpa.ro, până la data de 11 septembrie 2023.


 

Consultare publică privind versiunile revizuite ale Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 și Cadrului de Performanță

Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 – pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are calitatea de Autoritate de Management – a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 13 decembrie 2022. Alocarea financiară a Programului este de 72,2 milioane Euro, din care 65 milioane Euro contribuția din fonduri UE şi 7,2 milioane Euro cofinanțarea națională a statelor participante, finanțând activități transnaționale în cadrul următoarelor două Priorități:

Prioritatea 1 O regiune albastră și inteligentă – Obiectivul Specific 1 – dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate;
Prioritatea 2 O regiune curată și verde – Obiectivul Specific 4 – promovarea adaptării la schimbările climatice şi a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, pe baza unor abordări ecosistemice și Obiectivul Specific 7 – consolidarea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane și reducerea tuturor formelor de poluare.

Versiunile revizuite ale Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 și Cadrului de Performanță pot fi consultate pe site-ul Programului în secțiunea https://blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/public-consultations

Instituțiile și persoanele interesate sunt invitate să transmită observații și propuneri cu valoare de recomandare privind documentele supuse consultării publice  pe adresa de e-mail a programului: blacksea-cbc@mlpda.ro, până la data de 6 septembrie 2023.


 

Autoritatea de Management publică, pentru consultare, Programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina modificat, împreună cu anexele acestuia (Cadrul de performanță și Anexa 1).

Eventuale comentarii, observații sau sugestii pot fi trimise la adresa info.roua@mdlpa.ro, până la data de 11 septembrie 2023.

Share:

asistent
Atlas - Asistent