Skip to main content

18 iunie 2024

MDLPA a lansat în consultare publică Schema de ajutor de minimis/de stat pentru cursuri de formare de scurtă durată în domeniul eficienței energetice a cel puțin 8.000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor, aferentă investiției I3 “Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de pregătire în renovare energetică”

Loading

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de reforme și investiții al Componentei 5 – Valul Renovării, a lansat, în data de 13 iunie 2024, procedura de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis/de stat pentru cursuri de formare de scurtă durată în domeniul eficienței energetice a cel puțin 8.000 de specialiști și lucrători din sectorul construcțiilor, aferentă investiției I3 “Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de pregătire în renovare energetică”.

Proiectul de act normativ poate fi consultat accesând următorul link:

https://mdlpa.ro/pages/proiectordinaprobareschemaminimiseficientaenergetica13062024

Scopul schemei de ajutor de minimis/de stat constă în creșterea numărului de lucrători calificați și a competențelor profesionale în rândul specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor, prin participarea la cursuri de formare de scurtă durată a cel puțin 8.000 de specialiști cu activitate în construcții și lucrători din sectorul construcțiilor, care obțin certificarea absolvirii cursurilor de formare în domeniul eficienței energetice.

Sprijinul financiar se acordă sub formă de granturi nerambursabile întreprinderilor beneficiare ale schemei de ajutor de minimis/ajutor de stat, și constă în acoperirea contravalorii costurilor de formare de scurtă durată în domeniul eficienței energetice, conform prezentului proiect de act normativ.

Organizarea programele de formare, sub forma unor cursuri de scurtă durată, organizate în cele 8 regiuni de dezvoltare pentru a asigura o acoperire cât mai uniformă pe întreg teritoriul României, se va realiza pe baza celor 12 scheme de certificare în domeniul performanței energetice a clădirilor cu aplicabilitate națională, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 967/19.05.2023, care poate fi accesat la următorul link:

https://mdlpa.ro/pages/investitiaI3consolidarecapacitateprofesionalaspecialistirenovareenergetica

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent