Skip to main content

08 noiembrie 2021

Măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive” din cadrul Programului Operațional Competitivitate a fost aprobată de Comisia Europeană

Loading

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de stat în valoare totală de 358 de milioane EUR pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) afectate de pandemia de coronavirus și de măsurile restrictive pe care guvernul român a trebuit să le pună în aplicare pentru a limita răspândirea virusului.

Granturile acordate vor avea o valoare între 50.000 și 1 milion de euro.

Schema va fi deschisă IMM-urilor afectate semnificativ de pandemia de COVID-19 și care nu au avut suficientă reziliență pentru a-și menține indicatorii economici în acest context dificil, precum industria prelucrătoare, construcțiile, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea.

Pentru a fi eligibile, societățile trebuie să fi fost înființate în România până la 31 decembrie 2018 și trebuie să fi înregistrat profituri din exploatare pe parcursul anului 2019.

Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar.

Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Înscrierea va fi făcută direct în sistemul electronic MySMIS-2014.

MIPE pregătește lansarea măsurii 4.1.1. „Investiții în activități productive” din cadrul Programului Operațional Competitivitate (gov.ro)

Share:

asistent
Atlas - Asistent