Skip to main content

30 septembrie 2021

Lansarea unei zile anuale a produselor ecologice din UE

Loading

Parlamentul European, Consiliul și Comisia au semnat o declarație comună care stabilește ziua de 23 septembrie „Zi organică a UE”. Pe 25 martie 2021 a fost adoptat Planul de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice, care prevede crearea unei astfel de zile pentru a sensibiliza producția ecologică.

Scopul general al planului de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice este de a stimula în mod substanțial producția și consumul de produse ecologice, de a contribui la realizarea obiectivelor strategiilor De la fermă la furculiță și  Biodiversității prin reducerea utilizării îngrășămintelor, pesticidelor și  anti-microbienilor. 23 de acțiuni, structurate în jurul a trei axe: creșterea consumuluicreșterea producției și îmbunătățirea continuă a durabilității sectorului, vor asigura creșterea echilibrată a sectorului.

Comisia va aloca cel puțin 30% din buget pentru cercetare și inovare în domeniul agriculturii, silviculturii și zonelor rurale.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4821

 

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent