Skip to main content

10 iunie 2021

Lansarea primelor apeluri de proiecte prin Europa Creativă 2021 – 2027

Loading

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a publicat primele trei apeluri în cadrul componentei Cultură a programului Europa Creativă 2021-2027.

Apelul pentru proiecte de cooperare europeană

Cu un buget de peste 60 de milioane euro, apelul va finanța proiecte care implică o mare diversitate de organizații precum teatre, muzee, asociații și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universități, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorități publice etc., active în sectoarele culturale și creative.

Accentul este pus pe inovare și cooperare artistică europeană pe teme precum implicarea publicului, coeziune socială, digitalizare, contribuție la Pactului verde european și provocări specifice anumitor sectoare culturale si creative (carte, muzică, arhitectură și patrimoniu cultural).

Solicitanții pot alege între trei categorii de proiecte:

  • proiecte de mai mică amploare: implică operatori din cel puțin 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de maxim 200.000 euro (80% din bugetul eligibil);
  • proiecte de amploare medie: implică operatori din cel puțin 5 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de maxim 1 milion euro (70% din bugetul eligibil);
  • proiecte de mai mare amploare: implică operatori din cel puțin 10 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de maxim 2 milioane euro (60% din bugetul eligibil);

Apelul pentru rețele europene de organizații din sectoarele culturale și creative

Cu un buget de 27 de milioane euro pentru perioada 2021-2023, apelul finanțează proiecte de consolidare a capacităților, implementate de rețele multinaționale reprezentative de organizații culturale europene. Informații complete sunt disponibile aici.

Apelul destinat entităților culturale paneuropene

Cu un buget de 5,4 milioane euro pentru perioada 2021-2023, acest apel va sprijini organizațiile culturale – în acest caz, orchestrele – al căror scop este de a oferi oportunități de formare, profesionalizare și performanță pentru tinerii artiști talentați. Informații complete sunt disponibile aici.

Informații suplimentare despre aceste apeluri pot fi găsite pe portalul Europa Creativă: S-au lansat primele apeluri de proiecte ale programului Europa Creativă 2021-2027 | Biroul Europa Creativă România (europa-creativa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent