Skip to main content

03 noiembrie 2023

Lansarea celei de-a treia runde de atragere de fonduri în cadrul Programului Prima conectare

Loading

Administrația Fondului pentru Mediu a hotărât deschiderea celei de-a treia rundă de atragere de fonduri în cadrul Programului ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” finanțat din PNRR în perioada 04 decembrie 2023, ora: 10:00 – 09 februarie 2024, ora: 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finanțare.

Înscrierile se realizează în baza Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 — Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.2.605/2022, disponibil pe site-ul AFM.

Cererile de finanțare se transmit la AFM prin aplicația informatică destinată programului care este disponibilă pe site-ul instituției.

Măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

Solicitanții care pot depune cereri de finanțare sunt Operatorii de servicii de utilități publice/operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/apă uzată, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pe lângă celelalte criterii de eligibilitate aplicabile, aceștia sunt eligibili sub condiția încheierii de parteneriate (în calitate de Lideri), cu UAT sau cu ADI.

Suma alocată sesiunii de finanțare este de 549.270.000 lei, valoare fără TVA, respectiv 653.631.300 lei, valoare cu TVA.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar de cel mult 1.900 euro/gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

Sursa: AFM


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent