Skip to main content

25 octombrie 2023

Lansare în consultare publică a Ghidului specific pentru Acțiunea 5.2 Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ)

Loading

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 5 ”O regiune accesibilă” – Obiectiv specific 3.2 „Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”, Acțiunea 5.2. „Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ)”.
Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile lucrătoare. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk@adrcentru.ro, până la data de 15.11.2023.

Informații suplimentare aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent