Skip to main content

20 iunie 2024

Lansare Apel de proiecte pentru comunități digitale pentru o regiune inteligentă – Programul Regiunea Centru 2021-2027

Loading

Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 alocă 20 milioane euro pentru digitalizarea administrației publice locale! În cadrul Priorității 2 – O regiune digitală a Programului, care răspunde cerințelor Obiectivului specific 1.2 al politicilor de dezvoltare europene privind ”Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”, Intervenția 2.1.1 – ”Comunități digitale pentru o regiune inteligentă” își propune dezvoltarea, testarea, pilotarea și punerea în funcțiune de aplicații de e-guvernare sau a serviciilor digitale pentru administrație, precum și dezvoltarea conceptului de Smart City.

În cadrul Intervenției 2.1.1 Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale pot solicita finanțare unitățile administrativ-teritoriale (orașe/ municipii/ comune) aflate pe teritoriul Regiunii Centru (județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), atât din mediul urban, cât și din mediul rural, unitățile administrativ-teritoriale – JUDEȚ din Regiunea Centru și parteneriatele între oricare din categoriile enumerate.

Pentru acest apel lansat azi, 20.06.2024, perioada de depunere a cererilor de finanțare va fi între 20.07.2024, ora 12:00 – 20.12.2024, ora 12:00.

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare. Cererile de finanțare depuse trebuie să aibă o valoare minimă a fondurilor nerambursabile solicitate de 15.000 euro și valoarea lor maximă neputând depăși 500.000 euro. Cofinanțarea beneficiarului aplicabilă cheltuielilor eligibile este de minim 2%.

Acțiunea acordă atenție specială dezvoltării de soluții digitale scalabile și adaptabile, care să poată fi aplicate atât în contexte urbane, cât și rurale. Proiectele realizate de UAT, individual sau în parteneriat, trebuie să ducă la crearea de aplicații și servicii digitale accesibile și ușor de folosit de către toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoanele cu dizabilități și cele din zonele defavorizate. Aceasta va implica proiectare inclusivă și intuitivă, pentru ne a asigura că nicio categorie de cetățeni nu este lăsată în urmă în procesul de digitalizare.

În extinderea conceptului de Smart City, acțiunea va include și inițiative de sustenabilitate, cu scopul de a reduce impactul asupra mediului și de a promova un stil de viață ecologic. Se va încuraja folosirea tehnologiilor care contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă, cum ar fi gestionarea eficientă a resurselor și reducerea emisiilor de carbon.

Acest apel aferent acțiunii 2.1 Comunități digitale pentru o Regiune inteligentă din cadrul PR Centru este orientat spre susținerea dezvoltării digitale, scopul acestuia fiind creșterea gradului de digitalizare al administrațiilor publice locale din regiune. Obiectivul general al apelului se subsumează obiectivului de valorificare a avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor și al autorităților publice.

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent