Skip to main content

17 mai 2024

Lansare apel de inițiative bilaterale „Cooperare bilaterală pentru dezvoltarea artei contemporane”

Loading

1. Informații generale

Prezentul apel de inițiative bilaterale constituie o acțiune finanțată din Fondul pentru Relații Bilaterale și implementată de Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului.
Prin acest apel de inițiative bilaterale se urmărește sprijinirea artei contemporane prin consolidarea cooperării culturale și schimbul cultural între România și statele donatoare (SD).
Parteneriatul între o entitate din România și o entitate din statele donatoare este obligatoriu.

Activitățile culturale care vor fi susținute se vor adresa următoarelor sectoare:

 • literatură,
 • artele spectacolului (teatru, muzică, dans),
 • arte vizuale (cu excepția domeniilor: video, film, televiziune și jocuri video).

Prezentul apel se adresează exclusiv inițiativelor bilaterale care conduc la atingerea următorilor indicatori:

 • 10 experți/ lucrători culturali și/sau artiști (din România și statele donatoare) implicați în activități culturale;
 • 5 inițiative bilaterale realizate în  parteneriat cu entități din statele donatoare;
 • 3 activități de artă contemporană realizate în co-producție de către entități din România și statele donatoare;
 • 10 angajați din România și statele donatoare participanți în schimburi de experiență.

2. Alocare financiară

Suma totală alocată prezentului apel de inițiative bilaterale este de 1.500.000 euro.
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unei inițiative bilaterale este cuprinsă între 75.000,00 euro și 125.000,00 euro (calculat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanțare), reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale inițiativei bilaterale.

3. Solicitanți eligibili

Constituie solicitant eligibil în cadrul prezentului apel de inițiative bilaterale entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 • are calitatea de persoană juridică legal înregistrată în România;
 • este organizație neguvernamentală, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 • este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
 • este ONG în sensul definiției de la capitolul 4 din prezentul Ghid,
 • a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani față de data de lansare a apelului de inițiative bilaterale,
 • poate desfășura activitățile propuse în cererea de finanțare, potrivit documentelor statutare/ constitutive/ de înființare.

Solicitantul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate prevăzute la secțiunea 6.1 din Ghidul Solicitantului.

4. Parteneri eligibili

Inițiativa bilaterală va fi implementată, în mod obligatoriu, în parteneriat cu o singură entitate din statele donatoare.
Partenerul de inițiativă bilaterală eligibil este entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 • are calitatea de persoană juridică înregistrată în statul de proveniență conform legislației aplicabile;
 • este entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizație neguvernamentală, astfel cum este definită la capitolul 4 din Ghidul solicitantului, înființată în unul dintre statele donatoare;
 • desfășoară activitate, printre altele, în sectoarele culturale și creative (astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013), cu excepția domeniilor video, film, televiziune și jocuri video, conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare.

Partenerul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate prevăzute la secțiunea 6.2 din Ghidul Solicitantului.

 

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent