Skip to main content

Întrebări frecvente

Loading

Conceptul general „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea.

Prin Politica de Coeziune 2021-2027 sunt alocate României 46 miliarde de euro. Politica de coeziune este realizată prin următoarele fonduri specifice:

 • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), pentru a investi în dezvoltarea socială și economică a regiunilor și orașelor;
 • Fondul  de Coeziune  (FC), pentru a investi în mediu și transport;
 • Fondul  Social European Plus (FSE+), pentru a sprijini locurile de muncă și pentru a crea o societate echitabilă și incluzivă social;
 • Fondul pentru tranziție justă (JTF) pentru a sprijini regiunile cele mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică.

Complementar, Politica agricolă comună este susținută de Fondul european de garantare agricolă și Fondul agricol european pentru dezvoltare rurală.

Pentru perioada 2021-2027 au fost stabilite cinci priorități pentru investiții în domeniile în care UE poate aduce cea mai mare contribuție:

 • O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii;
 • O Europă mai verde și mai lipsită de carbon, care aplică Acordul de la Paris și investește în tranziția energetică, energiile regenerabile și combaterea schimbărilor climatice;
 • O Europă mai conectată, cu transport strategic și rețele digitale;
 • O Europă mai socială, care face din pilonul european al drepturilor sociale o realitate și care sprijină angajarea de calitate, educația, capacitățile educaționale și profesionale, incluziunea socială și accesul egal la asistență medicală;
 • O Europă care este mai aproape de cetățenii săi, care sprijină strategiile de creștere locală și contribuie la dezvoltarea urbană durabilă în întreaga UE.

Toți cetățenii UE pot solicita finanțare din partea UE. În funcție de natura activității sau a proiectului dumneavoastră, puteți avea acces la diverse programe de finanțare.

Cele mai frecvente profiluri de beneficiari care solicită finanțare din partea UE:

 • Tinerii;
 • Cercetătorii;
 • Agricultorii;
 • Întreprinderile;
 • Organismele publice: orașele și regiunile;
 • ONG-urile.

Perioada de programare reprezintă intervalul de timp pentru care este planificată alocarea fondurilor europene pentru statele membre UE.

Actuala perioadă de programare este 2021-2027, iar perioada de implementare a proiectelor aferente perioadei de programare 2014-2020 se întinde până la sfârșitul anului 2023.

Un proiect este o succesiune logică de activităţi coordonate şi controlate, de natură diferită, realizată într-o manieră organizată metodic şi progresiv, având constrângeri de timp, resurse şi cost, destinat obţinerii de noi rezultate, necesare pentru îndeplinirea unor obiective clar definite.

 

Fișa de proiect este o propunere prealabilă a solicitantului, cu privire la nevoia de sprijin identificată, înaintată autorității de management.

Fișa de proiect este un document sintetic ce poate conține informații cu privire la obiectivele proiectului, rezultatele aşteptate, justificarea clară a nevoii, bugetul estimat. Ulterior aprobării, respectiva fișă de proiect se poate concretiza în cererea de finanțare care intră în procesul de evaluare.

Fișa de proiect nu elimină necesitatea parcurgerii procesului de elaborare și depunere a cererii de finanțare, ci este o etapă premergătoare acestuia.

Cererea de finanțare reprezintă aplicația de finanțare împreună cu documentele stabilite prin ghidul solicitantului, pe care un solicitant le depune în vederea obținerii finanțării în cadrul programelor de finanțare.

Proiectul este scris prin completarea cererii de finanţare, care este un formular standardizat, diferit pentru fiecare finanţator.

Solicitantul trebuie să identifice programul și apelul deschis în care se încadrează nevoia pentru care necesită finanțare. Ulterior acestei etape, pentru scrierea proiectelor trebuie avute în vedere prevederile din:

 • Regulamentele europene care stabilesc cadrul procedural al fondurilor europene;
 • Legislația națională;
 • Ghidul solicitantului – condiții specifice privind accesarea finanțării europene, aferent PO vizat.

Un document esențial care necesită consultarea solicitantului este reprezentat de Grila de evaluare. Astfel, solicitantul află care sunt elementele supuse evaluării care ghidează procesul de evaluare și pe care ar trebui să insiste în scrierea cererii de finanțare.

Un program de finanțare este documentul strategic multianual prezentat de un stat membru și adoptat de Comisia Europeană, care definește o strategie de dezvoltare corespunzătoare obiectivelor tematice și priorităților de investiții din cadrul Politicii de Coeziune a UE, asumate prin Acordul de Parteneriat 2021-2027.

În cadrul gestiunii partajate, atât Comisia Europeană, cât și autoritățile naționale din statele membre (ex. ministere și instituții publice), sunt responsabile de derularea unui anumit program. Aproximativ 70 % din programele UE sunt derulate în acest mod.

Lista apelurilor deschise poate fi consultată aici

Din meniul principal, accesează Registrul de parteneriat, submeniul Caută parteneri din România.

Poți căuta parteneri în funcție de Tip beneficiar, Domeniu sau cuvinte cheie.

Te poți înregistra aici

Încearcă să cauți folosind mai puține filtre și să cauți domenii mai generale, pentru a avea cât mai multe rezultate în motorul de căutare.

asistent
Atlas - Asistent