Skip to main content

16 octombrie 2023

INFORMARE Privind publicarea pe site a documentelor tipizate pentru proiectele implementate în cadrul PNRR prin Componenta 1– Managementul Apei – Investițiile I1 și I2

Loading

În atenția beneficiarilor PNRR cu Contracte de finanțare încheiate cu MMAP în cadrul Componentei 1 – Managementul Apei – Investițiile I1 și I2 vă aducem la cunoștință că au fost publicate în locația: https://pnrr.mmap.ro/managementul-apei/ – secțiunea “Documente utile” următoarele documente editabile necesare implementării proiectelor:

 • Graficul estimativ privind termenele de depunere a Cererilor de transfer_v07.11.2022;
 • Cererea de transfer și Declarații de cheltuieli_v21.12.2022;
 • Raport de Progres_v21.12.2022;
 • Formular achiziții publice, conflicte de interese și incompatibilități;
 • Informare_04_10_2023_ privind conturile de venituri PNRR-C1_I1_I2;
 • Notă explicativă modificare contract_11_01_2023.

Totodată, dorim să vă reamintim următoarele:

 1. Graficul estimativ privind termenele de depunere a cererilor de transfer se va depune la MMAP în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la încheierea contractelor de finanțare sau odată cu prima cerere de transfer. Acesta este necesar pentru asigurarea în bugetul MMAP a sumelor necesare efectuării plăților;
 2. Cererea de transfer pentru plățile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, în condițiile art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, înainte de semnarea contractului de finanțare, se transmite DGPNRR-MMAP, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare. Cererile de transfer vor fi însoțite de documentele justificative menționate în Contract și Anexele acestuia;
 3. Cererile de transfer ulterioare se vor depune anterior efectuării plăților către furnizori/ prestatori/ executant. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor transferate de MMAP, beneficiarul va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer, respectiv cele menționate în Notificarea cu privire la sumele autorizate/ transferate;
 4. În termen de cel mult 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul care nu a prezentat PT-ul la depunerea cererii de finanțare sau la semnarea Contractului de finanțare va transmite Autorizația de Construire, împreună cu toate avizele obținute pe baza Certificatului de urbanism și Proiectul tehnic verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum și procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic;
 5. Raportul de progres se va depune la MMAP, trimestrial în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalul trimestrului pentru care se face raportarea, rapoarte privind progresul tehnic și financiar al investițiilor ce fac obiectul contractului de finanțare. Rapoartele vor cuprinde toate informațiile despre stadiul proiectului, atât despre activitățile/achizițiile finalizate, cât și despre cele demarate și nefinalizate, precum și cele nedemarate, actualizate până la sfârșitul perioadei pentru care se elaborează raportarea.

Vă rugăm să consultați textul integral al Contractului de finanțare și anexele la acesta.

 

Sursa: aici.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent