Skip to main content

20 octombrie 2023

Încep înscrierile pentru Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ediția 2023 – IT & Cyber Security – Iași!

Loading

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Iași (AIMM Iași) organizează, în perioada 01 – 03 noiembrie a.c., Târgul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ediția 2023 – IT & Cyber Security – Iași. Evenimentul se va desfășura, în incinta Palas Mall – Atrium, iar în perioada 04 – 05 noiembrie 2023 vor fi organizate ateliere de lucru, cursuri și dezbateri pe tematica generală a târgului, respectiv IT & Cyber Security.

Operatorii economici interesați se pot înscrie pe site-ul www.programe-imm.ro, la secțiunea TIMM Iași. Aplicaţia va fi deschisă începând cu data de 12.10.2023, ora 10:00, până în data de 29.10.2023, ora 20:00.

Printre avantajele oferite operatorilor economici se numără asigurarea participării gratuite la târg pentru beneficiarii selectaţi în urma înscrierii electronice în cadrul programului și acordarea fiecărui participant a unei sume forfetare, în valoare de 2500 RON/beneficiar, pentru cheltuieli destinate deplasării şi cazării participanților, condiționată de prezența zilnică la TIMM ediția 2023 pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului și de respectarea procedurii de implementare a programului.
În cadrul „Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii – TIMM 2023” vor putea fi implementate următoarele tipuri de acțiuni:
expoziție cu vânzare a produselor și serviciilor oferite de firmele participante,
organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către participanți și activități de promovare a evenimentului.

Pot beneficia de prevederile programului întreprinderile mici și mijlocii definite conform Legii nr. 346/2004, care îndeplinesc, cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii:

a) sunt organizate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale sau în baza OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri;
b) au capital social integral privat;
c) se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare;
d) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment;
e) nu au fost subiectul unei decizii / ordin de recuperare a unui ajutor de stat / de minimis a Comisiei Europene / al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
f) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi 100.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.

Informații suplimentare pot fi obținute pe site-ul www.programe-imm.ro, secțiunea TIMM Iași, sau la sediul AIMM Iași: Bd.Tudor Vladimirescu, nr. 45 A, bl. B2, parter, Iași, județul Iași, tel: 0371402212, email: oficiuiasi2@imm.gov.ro, agentia.iasi@imm.gov.ro.

 

Sursa: Ministerul Economiei

Share:

asistent
Atlas - Asistent