Skip to main content

23 august 2021

Horizon Europe : 47 de cereri primite pentru prima ediție a European Innovation Procurement Awards

Loading

Sprijinită de Consiliul European pentru Inovare (EIC) în cadrul Horizon Europe, prima ediție a European Innovation Procurement Awards s-a încheiat joi, 29 iulie. Apelul a primit 47 de cereri din Uniunii Europene și din statele asociate Horizon Europe.

Cererile eligibile vor fi evaluate începând cu luna august până în octombrie de către un juriu de nivel înalt, format din experți independenți. Solicitanții selectați vor fi anunțați în septembrie, iar câștigătorii vor fi anunțați la 24 noiembrie 2021, la Summitul Consiliului European pentru Inovare.

Premiul recompensează cumpărătorii publici și privați în efortul lor de a promova achizițiile de inovare și, astfel, de a ajuta IMM-urile și întreprinderile nou-înființate din întreaga Europă să își aducă produsele și serviciile inovatoare pe piețe.

Ediția din acest an cuprinde trei categorii: Strategia de achiziții inovatoare, Înfruntarea provocărilor societale și Leadership în achiziții. Fiecare categorie va recompensa câștigătorul cu 75 000 EUR și un finalist cu 25 000 EUR.

 

Context

Premiile europene pentru achiziții inovatoare

Prima ediție a concursului recunoaște cazuri relevante de cumpărători publici și privați în ceea ce privește utilizarea practicilor de achiziții inovatoare în întreaga Europă și subliniază importanța cooperării strânse cumpărător-furnizor în introducerea pe piață a soluțiilor inovatoare.

Achizițiile pentru inovare modernizează sectorul public cu soluții mai economice și de calitate superioară. Aceste practici contribuie direct la competitivitatea UE, deschizând o cale către piață pentru noii jucători, în special pentru IMM-uri. De asemenea, ajută companiile mai mari să aducă produse inovatoare pe piață, stimulând creșterea transfrontalieră a companiilor și crearea de locuri de muncă. Achizițiile pentru inovare servesc, de asemenea, pentru a aborda cele mai presante nevoi sociale.

Acesta este unul dintre cele patru premii ale Consiliului European pentru Inovare din 2021 care sărbătoresc pe cei ce modelează viitorul inovației în Europa, alături de Premiul UE pentru femei inovatoare, Premiile Capitalei europene a inovării, Concursul european de inovare socială.

 

Consiliul European pentru Inovare

Consiliul European pentru Inovare este un ghișeu unic pentru inovatori cu potențial ridicat, cu un buget de 10 miliarde EUR pentru 2021-2027. Oferă sprijin de la idee la piață, de la cercetarea științifică în stadiu incipient privind tehnologiile avansate până la tranziția rezultatelor cercetării în oportunități comerciale, precum și dezvoltarea și extinderea întreprinderilor noi și a IMM-urilor inovatoare. O noutate cheie a Horizon Europe este faptul că valorifică lecțiile învățate și realizările din etapa pilot 2018-2021 din cadrul Orizont 2020, care a sprijinit peste 5.000 de IMM-uri și întreprinderi nou-înființate și peste 330 de proiecte de cercetare proiecte.

https://eic.ec.europa.eu/news/47-applications-received-first-edition-european-innovation-procurement-awards-2021-08-02_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent