Skip to main content

11 februarie 2022

HERA lansează primul program de lucru, finanțat cu 1,3 miliarde EUR pentru pregătire și răspuns în caz de urgențe sanitare în 2022

Loading

Noua Autoritate europeană pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară (HERA) a prezentat joi, 10 februarie, primul plan anual de lucru al Autorității, finanțat cu 1,3 miliarde EUR în 2022, pentru a preveni urgențele sanitare transfrontaliere, pentru a asigura un nivel de pregătire corespunzător și un răspuns rapid la urgențe.

Bugetul total al HERA pentru perioada 2022-2027 este de 6 miliarde EUR.

În urma adoptării planului de lucru pentru 2022 de către consiliul de administrație al HERA, aceasta poate demara punerea în aplicare a unor acțiuni menite să consolideze capacitățile de pregătire și răspuns în UE, să abordeze vulnerabilitățile și dependențele strategice și să contribuie la consolidarea arhitecturii globale care vizează urgențele sanitare. În „faza de pregătire”, Autoritatea europeană pentru pregătire și răspuns în caz de urgență sanitară va colabora îndeaproape cu alte agenții ale UE și cu agenții naționale din domeniul sănătății, cu industria, cu comunitatea de cercetare, cu societatea civilă și cu parteneri internaționali.

Acțiunile HERA pentru 2022 includ: instituirea unui sistem de ultimă generație vizând depistarea în timp real a amenințărilor la adresa sănătății și colectarea de informații relevante; crearea unei platforme informatice dedicate pentru evaluarea amenințărilor și stabilirea priorităților în materie de amenințări.

Sursa: HERA lansează primul ei plan de lucru (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent