Skip to main content

29 martie 2024

Granturi SEE și Norvegiene – Apel deschis pentru cooperare bilaterală în tranziția verde

Loading

Apelul deschis este disponibil pentru aplicații din România și din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein. Scopul apelului este cooperarea pe activități care contribuie la tranziția ecologică în cadrul parteneriatelor bilaterale. Apelul pune la dispoziție finanțare pentru cooperare, studii de fezabilitate, dezvoltarea de noi soluții și activități de formare care pot fi implementate în 2024.

Scopul este de a spori cooperarea dintre România și Norvegia, Islanda sau Liechtenstein în tranziția verde. Apelul este deschis tuturor domeniilor de cooperare considerate relevante pentru tranziția ecologică.

Domeniile relevante de cooperare pot include, dar nu se limitează la:
Energie regenerabilă și alte forme de soluții de energie curată
Eficiența resurselor și economia circulară
Economie albastră durabilă
Stocarea energiei, inclusiv bateriile
Transport cu emisii zero, inclusiv transport ecologic
Soluții pentru orașe inteligente/durabile
Captarea și stocarea carbonului

 

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Solicitanții și partenerii eligibili sunt orice entitate, publică sau privată, comercială sau necomercială, sau organizații neguvernamentale, stabilite în România și în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein.
Cooperarea dintre România și Norvegia, Islanda sau Liechtenstein este obligatorie.

Entitățile din România pot aplica dacă au un partener din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein.

Entitățile din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein pot aplica dacă au un partener din România.

Activități Eligibile:

Activități care vizează consolidarea relațiilor bilaterale, creșterea cooperării și îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii reciproce în tranziția verde. Activitățile pot include, dar nu se limitează la:

  • Crearea de rețele, schimbul, schimbul și transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și practică
  • Dezvoltarea de tehnologii, produse sau servicii verzi
  • Studii de fezabilitate
  • Formare, consolidare a capacităților și conștientizare
  • Inițiativa trebuie să implice cooperarea în parteneriate de calitate cu interes și activități reciproce în care solicitantul și partenerul(i) planifică, implementează și beneficiază de rezultatele inițiativei.
  • Inițiativa trebuie să contribuie la tranziția verde.
  • Inițiativa trebuie să respecte regulile privind ajutorul de stat.

Apelul nu va sprijini investiții în infrastructură

 

Valoarea totală a grantului pentru apel este de 1.250.000 EUR.

Bugetul ar putea fi majorat dacă devin disponibile mai multe finanțări.

Suma minimă a grantului solicitată este de 50.000 EUR. Valoarea maximă a grantului solicitată este de 250.000 EUR.

Rata de cofinanțare
Dacă solicitantul este eligibil pentru sprijinul De Minimis, rata grantului este de 85% din costurile totale ale inițiativei.

Dacă solicitantul nu este eligibil pentru De Minismis, rata grantului este determinată de dispozițiile relevante ale Regulamentului general de exceptare pe categorii (GBER).

 

Informații aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent