Skip to main content

01 septembrie 2023

Ghidul solicitantului- Acțiunea 2.3: Transformarea digitală a administrației publice prin adoptarea tehnologiilor avansate – 2.3.2 – Tehnologii avansate de Securitate cibernetică

Loading

Prioritate: P2 Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri,
Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 3285/31.08.2023
– Apelul este necompetitiv, cu depunere la termen.
– Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 06.09.2023 ora 10.00
– Data și ora închiderii apelului de proiecte: 30.09.2024 ora 23.59.59

Forma de sprijin: Finanțarea se acordă sub formă de grant, în baza unui contract de finanțare semnat între ADR-OIPSI, în calitate de unitate contractantă și Serviciul Român de Informații-Centrul National Cyberint, prin Unitatea Militară 0929 București, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile.
Bugetul alocat: Bugetul prezentului apel este de 60.000.000 euro (FEDR + BS) din care 45.000.000 euro FEDR, respectiv 295.848.000 lei (FEDR+BS) la cursul info-euro din luna august: 1 euro = 4,9308 lei.

Solicitanți eligibili: Serviciul Român de Informații-Centrul National Cyberint, București
Parteneri eligibili: unitățile specializate proprii ale Serviciului Român de Informații, care asigură Centrul Național Cyberint
– Activități eligibile- de bază: Activitatea de bază este furnizarea de tehnologii avansate pentru administrația publică & tehnologii avansate pentru securitate cibernetică.

Durata proiectului: Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni și se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 36 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2029, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare.

Ghid: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/08/2b5af7c4646a8da6bc71472d7851c168.zip

Share:

asistent
Atlas - Asistent