Skip to main content

01 septembrie 2023

Ghidul solicitantului- Acțiunea 2.2.1 Măsura 1: „Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv”, Acțiunea 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor – 2.2.1 E-guv în administrația/instituțiile publice

Loading

Prioritate: P2 Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri
Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 3286/31.08.2023
– Apelul este competitiv, cu depunere continuă
– Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 05.09.2023, ora 10.00
– Data și ora închiderii apelului de proiecte: 31.12.2024 ora 23.59.59

Informații generale:

  • Se urmărește digitalizarea extinsă a tuturor interacțiunilor administrative cu cetățenii, persoanele juridice pentru instaurarea unei e-guvernări depline și de care vor beneficia cetățenii indiferent de tipul de serviciu public pe care îl accesează, indiferent de rezidență sau tipul de instituție sau autoritate publică cu care interacționează.

Solicitanți eligibili:

  • Autorități publice centrale, instituții publice centrale și alte entități care gestionează servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordață cu Politica eGuv.

Durata proiectului:

  • Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni și se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 36 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2029, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare.

Ghid: https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/08/f446a5cbd7fe8e54c3e0b1da5c9a17e9.zip

Share:

asistent
Atlas - Asistent