Skip to main content

28 august 2023

Ghid de finanțare pentru microîntreprinderi, în consultare publică

Loading

ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, lansează în consultare publică Ghidul de finanțare pentru microîntreprinderi prin ajutoare de minimis.

Ghidul vizează apelul de proiecte destinat Îmbunătățirii competitivității și a inovării în microîntreprinderi, Prioritatea 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Obiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive și Obiectivul specific 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Suma alocată acestui apel de proiecte este 49.411.765 Euro. Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de minimis:

  • construirea, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție sau servicii;
  • dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice.

Consultarea publică se desfășoară în perioada 25 august – 18 septembrie 2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Informațiii suplimentare pot fi accesate aici:
Ghid de finanțare pentru microîntreprinderi, în consultare publică – ADR SV Oltenia (adroltenia.ro)

Share:

asistent
Atlas - Asistent