Skip to main content

11 octombrie 2021

Finanțarea forfetară funcționează în practică – evaluare pilot în cadrul programului Orizont 2020

Loading

În Programul ORIZONT 2020, finanțarea proiectelor se baza până acum pe rambursarea costurilor reale. În ciuda regulilor simplificate și a suportului IT îmbunătățit, acest sistem rămâne complex și predispus la erori. Una dintre inițiativele Comisiei cu potențial ridicat de a simplifica și a depăși această problemă, este utilizarea sumelor forfetare.

În consecință, a fost dezvoltată o abordare de finanțare cu sume forfetare, care elimină toate obligațiile referitoare la raportarea costurilor efective, diagramele și auditurile financiare ex post. Obiectivul este reducerea masivă a erorilor și administrarea în cazul graturilor pentru cercetare și dezvoltare și o concentrare mai puternică asupra conținutului.

Noua abordare a fost testată pe larg în cadrul ”Horizon 2020 lump sum pilot” în ultimii trei ani ai programului. La aproximativ patru ani de la deschiderea primelor apeluri pilot, se lansează raportul „Evaluarea pilot a sumelor forfetare 2018-2020“.

În ansamblu, evaluarea arată că finanțarea forfetară funcționează în practică și că abordarea dezvoltată în Orizont 2020 este potrivită pentru o utilizare mai largă în Orizont Europa.

Mai multe informații la:

Lump sum funding works in practice – assessment of the pilot in Horizon 2020 | European Commission (europa.eu)

Share:

asistent
Atlas - Asistent