Skip to main content

29 noiembrie 2023

FINANCING INFO MONDAY – Promovarea inițiativelor Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Loading

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va organiza în 7 decembrie 2023începând cu ora 12:00, evenimentul FINANCING INFO MONDAY, cu tema Promovarea inițiativelor Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

La eveniment vor lua cuvantul reprezentanții Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Webinarul va aduce în atenția participanților prezentarea oportunităților de finanțare ce vor fi oferite prin următoarele programe guvernamentale:

1.Programul național social pentru creșterea natalității

Are ca scop sprijinirea financiară a cuplurilor şi a persoanelor singure din România, în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susţinere a creşterii natalităţii în România.

Criterii de eligibilitate:

a) cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să fie cetățeni români și să aibă domiciliul în România;
b) cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;
c) procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfășoare într-o unitate medicală de pe teritoriul României, parteneră a programului, autorizată să desfășoare acest tip de activități;
d) vârsta femeii beneficiare să fie cuprinsă între 20 și 45 ani.

2. Programele guvernamentale de creditare Student Invest și Family Start

Cele două programe de sprijin pentru tineri și familii sunt derulate împreună cu Fondul Român de Contragarantare.

Programul Student Invest
Criterii eligibilitate:

  1. vârsta beneficiarilor eligibili – între 18 și 40 de ani, cuprinși în instituțiile de învățământ superior din România;
  2. valoarea maximă a creditului – 75.000 lei;
  3. plafonul total al garanțiilor de stat – 250 milioane lei.

Programul Family Start
Criterii eligibilitate:

  1. vârsta beneficiarilor eligibili – între 18 și 45 de ani, care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă;
  2. valoarea maximă a creditului – 150.000 de lei;
  3. plafonul de venituri ce permite participarea în program– venitul net pe membru de familie este de până la 6.000 lei, respectiv de până la 7.500 lei pentru familiile monoparentale. Venitul net lunar pe membru de familie în sensul prezentului program reprezintă salarii nete lunare/ venituri din salarii. Precizare: prin venit net lunar se înțelege inclusiv indemnizația pentru creșterea copilului.
  4. plafonul total al garanțiilor de stat – 250 milioane lei.

 

Link conectare webex – https://mfe.webex.com/mfe/j.php?MTID=m609781b223c410342740afa9d63f7f2a

Share:

asistent
Atlas - Asistent