Skip to main content

20 septembrie 2021

Exercițiul de previziune tehnologică al Agenției Europene de Apărare oferă primele rezultate

Loading

Publicat pe 16 septembrie 2021

Primele rezultate preliminare ale exercițiului de previziune tehnologică 2021 al EDA (n.r. EDA – European Defence Agency – Agenția Europeană de Apărare) sunt acum disponibile pe site-ul nostru web: detalii despre metodologia inovatoare aplicată, așa-numitele „Futures Narratives” și câteva tendințe și evoluții cheie care ar putea apărea în viitor. Între timp, analiza finală a rezultatelor exercițiului este încă în desfășurare, cu obiectivul de a fi finalizat până la sfârșitul acestui an.

Metodologia aplicată și activitățile dezvoltate de-a lungul anului 2021 au fost concepute pentru a sprijini obiectivul central al exercițiului de previziune tehnologică al EDA: identificarea noilor tehnologii, a semnalelor slabe și a tendințelor inovatoare pentru a susține procesele de cercetare și dezvoltare și de planificare a capacităților, precum și a informa despre politicile și programele de apărare viitoare ale UE și statele sale membre. Pentru a realiza acest lucru, exercițiul a analizat până la 20 de ani în viitor, pentru a oferi o viziune strategică a impactului posibil pe care aceste noi tehnologii îl vor avea asupra apărării în 2040, și nu numai.

De la narațiunile despre viitor la gândirea divergentă către gândirea convergentă

Exercițiul s-a întins de-a lungul anului 2021, cu sesiuni succesive care au reunit diferiți experți, know-how și creativitate previzională. Datorită varietății largi de idei oferite de un grup multidisciplinar de experți în previziune, așa-numiții „Futures Tellers”, au fost descrise mai multe posibile scenarii de viitor în Futures Narratives. Create inițial ca hrană pentru gândire, pentru a declanșa discuțiile inițiale între experții participanți, narațiunile au fost menite să ne lărgească viziunea și imaginația despre ceea ce ar putea fi posibil până în 2040+ și, de asemenea, ce fel de provocări ar presupune acest lucru. Descrierile despre Futures Narratives sunt acum disponibile pe site-ul dedicat al EDA cu privire la activitățile de previziune tehnologică.

Pe baza acestor narațiuni, alți experți s-au angajat apoi într-un proces de „Gândire divergentă” cu scopul de a restrânge ceea ce narațiunile menționate mai sus ar putea însemna pentru securitate și apărare în viitor. Ca rezultat, a fost identificat un set de 14 provocări și evoluții cheie, oferind o viziune generală și la nivel înalt asupra viitorului în 2040. Un rezumat al rezultatelor gândirii divergente sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul web al exercițiului.

Analiza finală este în curs de desfășurare

Tendințele legate de securitate și apărare identificate în procesul de gândire divergentă sunt în prezent analizate și convergente în clustere (procesul „gândire convergentă”) cu scopul de a deduce din acestea indicii despre tehnologiile potențiale perturbatoare și inovațiile care vor fi necesare în viitor pentru a face față acestor evoluții. Un raport despre rezultatul final al întregului exercițiu de previziune urmează să fie publicat înainte de sfârșitul acestui an.

Pașii următori

Constatările exercițiului vor în cele din urmă:

  • să ofere o viziune la nivel înalt, pe termen lung, asupra mai multor posibile evoluții în viitor cu relevanță pentru apărare, cu un accent special asupra impactului tehnologiilor emergente perturbatoare;
  • să informeze revizuirea din 2022 a Planului de dezvoltare a capacităților (CDP) al UE, în special partea B a CDP (pe termen lung);
  • produce o contribuție pentru actualizările viitoare ale celorlalte instrumente de prioritizare EDA, cum ar fi Agenda de cercetare strategică generală (OSRA) sau Activitățile strategice cheie (KSA), precum și lucrările pregătitoare pentru busola strategică a UE.

Metodologie

Exercițiul s-a bazat pe o nouă metodologie de previziune a tehnologiei EDA, care combină diferite metode și procese existente, împreună cu cele mai bune practici și lecții învățate de la comunitatea mai largă a practicienilor de previziune EDA. Pentru a facilita gândirea exclusivă, metodologia prevedea diferite activități, care au avut loc de-a lungul anului 2021, implicând experți din diferite organizații internaționale, Ministere ale Apărării, precum și din organisme neguvernamentale, mediul academic, industrie și societate civilă.

Sursă: https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2021/09/16/eda-s-technology-foresight-exercise-delivers-first-results

Share:

asistent
Atlas - Asistent