Skip to main content

26 august 2021

Evaluarea gradului de pregătire inteligentă a clădirilor din UE

Loading

Indicatorul de disponibilitate inteligentă (SRI) este un sistem comun al UE pentru evaluarea disponibilității clădirilor de a utiliza tehnologiile inteligente, care a fost introdus în revizuirea din 2018 a Directivei privind performanța energetică în clădiri. SRI va contribui la creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor pe care le aduc tehnologiile inteligente de construcție pentru crearea de clădiri sănătoase, eficiente din punct de vedere energetic și confortabile, inclusiv prin automatizarea clădirilor și monitorizarea electronică a încălzirii, a apei calde, a ventilației și a fulgerelor.

Comisia Europeană a lansat un buletin informativ dedicat indicatorului de pregătire inteligentă a clădirilor , pentru a informa despre cele mai recente actualizări în domeniu și pentru a ghida țările UE și părțile interesate din sectorul construcțiilor cu privire la asistența și implementarea sa tehnică. Clădirile sunt cel mai mare consumator de energie din UE și reprezintă mai mult de o treime din emisiile sale de gaze cu efect de seră. Un parc de clădiri renovat și modernizat este, prin urmare, crucial pentru realizarea obiectivelor UE în domeniul energiei și al climei, iar SRI joacă un rol cheie în acesta, încurajând inovația tehnologică și creând un stimulent pentru integrarea tehnologiilor inteligente de ultimă generație în clădiri.

https://ec.europa.eu/info/news/rating-smart-readiness-eu-buildings-2021-aug-19_en

Share:

asistent
Atlas - Asistent