Skip to main content

04 iulie 2023

Europa Digitală – S-a încheiat termenul pentru depunerea cererilor de „Gardieni digitali” ale marilor platforme digitale

Loading

Luni, 3 aprilie, s-a încheiat termenul pentru depunerea cererilor de „gardieni digitali” ale marilor platforme digitale. Noul regulament DMA va pune capăt practicilor neloiale ale companiilor care acționează ca gardieni în economia platformelor online. Companiile care s-au angajat la îndeplinirea pragurilor sunt: Alfabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft, Samsung. Aceste companii au o dimensiune a pieței care are impact asupra pieței interne (cifră de afaceri anuală în Europa de cel puțin 7,5 miliarde EUR în ultimile trei exerciții financiare sau o valoare justă de piață de cel puțin 75 miliarde EUR în ultimul exercițiu financiar și operațiuni în cel puțin 3 state membre) și au deservit peste 45 de milioane de utilizatori finali activi lunar și peste 10 000 de utilizatori de afaceri activi anual în UE în ultimii trei ani. Companiile trebuie să îndeplinească următoarele criterii principale: o dimensiune cu impact asupra pieței interne; controlul unei porți importante pentru utilizatorii de afaceri către consumatorii finali; o poziție consolidată și durabilă.

Comisia va avea la dispoziție 45 de zile lucrătoare pentru a evalua dacă potențialii „gardieni digitali” îndeplinesc pragurile și pentru desemnarea acestora (termen 6 septembrie). După desemnare, paznicii vor avea la dispoziție șase luni pentru a se conforma cerințelor regulamentului DMA, cel târziu până la 6 martie 2024.

 

Sursă foto: Linkedin © 2023

Sursă știre – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/STATEMENT_23_3674

Share:

asistent
Atlas - Asistent