Skip to main content

27 septembrie 2023

Europa Digitală – A intrat în vigoare Legea europeană a cipurilor

Loading

Legea europeană a cipurilor (Legea Chips) pune în aplicare un set cuprinzător de măsuri pentru a asigura securitatea aprovizionării, rezistența și conducerea tehnologică a UE în tehnologiile și aplicațiile semiconductoare. Legea Chips va consolida activitățile de producție din Uniune, va stimula ecosistemul european de proiectare și va sprijini extinderea și inovarea de-a lungul întregului lanț valoric. Prin cei trei piloni ai Legii Chips, Uniunea Europeană își propune să-și atingă obiectivul de a-și dubla cota actuală de piață globală la 20% în 2030. Pilonul I al Actului privind cipurile europene instituie Inițiativa cipuri pentru Europa, care are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării capacităților tehnologice și a inovației în Uniune prin reducerea decalajului dintre capacitățile avansate de cercetare și inovare ale Uniunii și exploatarea industrială a acestora. Pilonul II stabilește un cadru pentru a asigura securitatea aprovizionării și reziliența sectorului semiconductorilor din Uniune prin atragerea de investiții și îmbunătățirea capacităților de producție, ambalare avansată, testare și asamblare. Pilonul III stabilește un mecanism de coordonare între statele membre și Comisie pentru a consolida colaborarea în ceea ce privește monitorizarea și răspunsul la criză.

Sursă – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4518

 

Share:

asistent
Atlas - Asistent