Skip to main content

10 decembrie 2023

EU4Health – UE revizuiește regulile privind expunerea profesională la plumb și diizocianați

Loading

Negociatorii Președinției și Parlamentul European au convenit asupra nucleului proiectului de directivă, care prevede introducerea unor valori limită pentru cele două grupuri de substanțe, pentru a proteja sănătatea și securitatea lucrătorilor. Proiectul de directivă menține ambiția Comisiei de a reduce limita de expunere profesională pentru plumb de la 0,15 mg/m3 la 0,03 mg/m3 și valoarea limită biologică pentru plumb de la 70 µg/100 ml la 15 µg/100 ml. Textul de compromis este, de asemenea, aliniat cu propunerea Comisiei de stabilire a primei limite de expunere profesională globală pentru diizocianați la 6µg NCO/m3 (adică concentrația maximă în aerul pe care o respiră un lucrător în timpul unei zile de lucru de 8 ore) și o limită de expunere pe termen scurt la aceste substanțe chimice de 12µg NCO/m3 (adică expunerea medie pe o perioadă de 15 minute).

Colegislatorii au convenit și asupra unei perioade de tranziție pentru noua valoare limită biologică a plumbului (până la 31 decembrie 2028), pentru a se asigura că statele membre au suficient timp să actualizeze în mod eficient procesele de producție și să pună în aplicare măsurile de prevenire și protecție necesare. Acordul provizoriu va trebui aprobat și adoptat de Consiliu și Parlament. După ce etapele formale ale adoptării au fost finalizate, statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a încorpora prevederile directivei în legislația lor națională.

Sursă – https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/14/lead-and-diisocyanates-eu-set-to-protect-workers-from-exposure/
Sursă foto: © Mykonos Ticker

Share:

asistent
Atlas - Asistent