Skip to main content

27 martie 2024

ETAPIZATE: GHIDUL SPECIFIC PENTRU EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A LOCUINŢELOR MULTIFAMILIALE, LANSAT ÎN CONSULTARE PUBLICĂ

Loading

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, lansează în consultare publică:

Ghidul solicitantului pentru Prioritatea P 2 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediu, Obiectivul Specific RSO 2.1 – Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Operațiunea B – Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuinte multifamiliale, proiecte etapizate.

Beneficiari eligibili:

  • Solicitanții eligibili în cadrul prezentului apel sunt cei menționați în Lista proiectelor etapizate din perioada de programare 2014-2020, anexată ghidului.

Activitățile eligibile:

  • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în locuințe multifamiliale, proiecte etapizate
  • Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile rezidențiale;
  • Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc direct la creșterea eficienței energetice și includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.

Eventualele observații, comentarii, recomandări, întrebări clar fundamentate și justificate se vor transmite la secțiunea „Întrebări și Răspunsuri”, precum și la adresa de e-mail: ghiduri@adrmuntenia.ro, pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare de la data publicării ghidului în consultare, până în data de 09.04.2024.

Răspunsurile cu privire la observațiile, comentariile, recomandările, întrebările formulate de către petenți, se vor centraliza și publica de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia, în aceeași secțiune „Întrebări și Răspunsuri” deschisă pentru prezentul ghid, în termen de 30 zile de la finalizarea consultării publice.

Ghidul poate fi consultat pe website-ul dedicat Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, la adresa: https://2021-2027.adrmuntenia.ro/prsmid2221bproiecte-etapizate–promovarea-eficientei-energetice-si-reducerea-emi/apel/210

Informații aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent