Skip to main content

29 martie 2024

ESPON – Termene extinse ale proiectelor

Loading

Renaturarea dezvoltării teritoriale pentru adaptarea la riscurile climatice

Obiectivul acestui proiect de cercetare europeană este de a furniza cercetări de înaltă calitate privind dezvoltarea de soluții bazate pe natură în funcție de specificul teritorial și la context, pentru adaptarea la schimbările climatice, prin guvernanță teritorială integrată la scară subnațională.

Bugetul maxim disponibil: 770.000 euro, exclusiv TVA.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 18 aprilie 2024, orele 11.00 (CET)

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul ESPON


Îmbunătățirea capacității de răspuns la crize și a rezilienței teritoriale a autorităților locale intermediare

Această analiză focalizată are ca scop colectarea de dovezi teritoriale pentru a evalua punctele forte și punctele slabe ale politicilor existente pentru prevenirea și gestionarea crizelor sociale și de mediu. În cadrul proiectului va fi analizat gradul de pregătire al mecanismelor de răspuns ale stakeholderilor pentru a contribui la îmbunătățirea strategiilor lor de reziliență la nivel local și, astfel, a contribui la creșterea dezvoltării lor socio-economice. În plus, proiectul va identifica bune practici pentru încurajarea unei „culturi a riscului” și va propune o metodologie de conștientizare dedicată factorilor de decizie, instituțiilor interesate locale și cetățenilor.

Stakeholderi: European Confederation of Local Intermediate Authorities- CEPLI (BE) – lider

Aude Provincial Council (FR)
Var Provincial Council (FR)
Segovia Provincial Council (ES)
Jaen Provincial Council (ES)
Harghita Provincial Council (RO)
Maramures Provincial Council (RO)
Province of Lucia – European Service (IT)
Province of Pesaro-Urbino (IT)
County of Karlsruhe (DE)
Poznan Provincial County (PL)

Bugetul maxim disponibil: 250,000 euro, exclusiv TVA.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 26 aprilie 2024, orele 10.00 (CET)

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul ESPON


Reguli de autonomie strategică pentru comerțul în regiunile europene

Obiectivul acestui proiect de cercetare europeană este de a realiza o analiză a efectelor regionale care decurg din scenariile legate de Autonomia Strategică Deschisă. Proiectul va include examinarea impactului criteriilor de diversificare pentru materiile prime strategice prezentate în Actul european privind materiile prime critice. Proiectul își propune, de asemenea, să evalueze efectele regionale ale concesiunilor din Acordurile de Liber Schimb, în ​​special cele care contribuie la țintele privind diversificarea materiilor prime strategice.

Bugetul maxim disponibil: 700,000 euro, exclusiv TVA.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 23 aprilie 2024, orele 11.00 (CET)

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul ESPON


Perspective teritoriale ale tranziției digitale în regiunile europene

Acest proiect de cercetare europeană își propune să ofere noi informații cu privire la creșterea și difuzia teritorială a decalajelor digitale. Acesta trebuie să cuprindă factorii generatori și să analizeze datele disponibile la scari teritoriale relevante (cel puțin NUTS 3) pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra tendințelor tranziției digitale în diferite tipuri de teritorii europene. În plus, acest proiect european de cercetare va aborda impactul socioeconomic al tranziției digitale. Principalele grupuri țintă sunt administrațiile la nivel național și regional/local care vor lucra la foi de parcurs pentru tranziția digitală pentru a atinge obiectivele Deceniului digital european.

Bugetul maxim disponibil: 800,000 euro, exclusiv TVA.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 16 aprilie 2024, orele 11.00 (CET)

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul ESPON


Mecanisme de guvernanță pentru zone funcționale transfrontaliere

Acest proiect de cercetare europeană își propune să dezvolte baza de cunoștințe și să pregătească terenul pentru cercetări ulterioare în cadrul Planului de Acțiune Tematică Living, working and travelling across border și să aprofundeze înțelegerea asupra teritoriilor funcționale transfrontaliere, oferind o abordare comună la nivel european; aceasta va oferi un punct de plecare pentru activități care să ajute factorii de decizie de la toate nivelurile relevante în valorificarea potențialului abordării funcționale în planificare și guvernanță.

Bugetul maxim disponibil: 800,000 euro, exclusiv TVA.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 15 aprilie 2024, orele 11.00 (CET)

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul ESPON

 

Sursa: aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent