Skip to main content

14 martie 2024

ERATA la Anexa 1 – Model Cerere de Finanțare DR-25 aferentă intervenției DR-25 „Modernizarea infrastructurii de irigații”

Loading

AFIR a publicat Erata la Anexa 1 – Cererea de Finanțare aferentă domeniului de intervenție DR 25 „Modernizarea infrastructurii de irigații”.

Erata mai sus menționată este disponibilă în cadrul paginii aferente DR 25 accesând link-ul de mai jos: https://www.afir.ro/domenii-de-interventie/detalii-si-anexe-dr-25/

 

Anexa 1 – Model Cerere de finanțare – secțiunea E Lista documentelor anexate proiectelor aferente intervenției DR-25 – textul documentului inițial –

„3.1.a În cazul în care terenul pe care se află amplasată infrastructura de irigații din proiect (de exemplu stația de pompare de punere sub presiune SPP) se află în proprietatea statului iar solicitantul deține prin protocol/ proces verbal/ alte documente de folosință/ proprietate numai activul fizic atunci solicitanții vor prezenta și documentul: Acordul administratorului terenului respectiv pentru realizarea investiției. și”

 

Anexa 1 – Model Cerere de finanțare – secțiunea E Lista documentelor anexate proiectelor aferente intervenției DR-25 – textul documentului revizuit –

„3.1.a În situația în care protocolul/ procesul‐verbal de transmitere/ alte documente care atestă dreptul de proprietate/ folosință este încheiat pe o perioadă ce nu acoperă 10 ani de la semnarea contractului, solicitantul va depune o declarație pe proprie răspundere prin care se angajează că va prelungi protocolul/ procesul‐verbal/ alte documente cu diferența
de perioadă care să acopere perioada de 10 ani de la semnarea contractului de finanțare. și”

Share:

asistent
Atlas - Asistent