Skip to main content

14 septembrie 2021

Economia circulară globală: prima întâlnire la nivel înalt a Alianței globale pentru economia circulară și eficiența resurselor la Forumul mondial pentru economia circulară

Loading

Publicat la 14 septembrie 2021

Prima reuniune la nivel înalt a Alianței Globale privind Economia Circulară și eficiența resurselor (GACERE)  are loc astăzi, 14 septembrie, Forumul Mondial al Economiei Circulare.  Alianța, un produs al planului de acțiune UE  din martie 2020, are ca obiectiv promovarea tranziției economiei circulare ca modalitate de a contribui la rezolvarea crizelor climatice, a biodiversității și a poluării și de a lua mai puțin din natură. În ceea ce privește eforturile globale de combatere a poluării cu plastic, UE avansează spre un nou acord global obligatoriu din punct de vedere juridic.

Reuniunea la nivel înalt GACERE este co-organizată de UE,  Programul Națiunilor Unite pentru Mediu  (UNEP) și  Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială  (UNIDO), cu comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, care oferă observații de deschidere.

Discuțiile între 15 țări participante, UE și trei parteneri strategici vor evidenția legăturile dintre economia circulară și triple crize planetare de pierdere a biodiversității, poluare și schimbări climatice, în contextul redresării ecologice. Participanții se vor concentra pe rolul Alianței, în special înaintea a trei reuniuni cheie pentru viitorul planetei noastre: COP15 privind biodiversitatea și COP26 privind schimbările climatice, precum și Adunarea ONU pentru mediu 5.2 privind consolidarea acțiunilor pentru natură pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă .

Elanul pentru economia circulară globală a materialelor plastice este, de asemenea, în creștere. Poluarea cu plastic este recunoscută ca o problemă transfrontalieră pe care nicio țară nu o poate aborda singură. Peste 100 de state membre ale ONU au solicitat lansarea negocierilor pentru un nou acord global la următoarea sesiune a Adunării Națiunilor Unite pentru Mediu, care va avea loc în februarie anul viitor.

Bazându-se pe eforturile existente, acest acord ar trebui să aibă ca scop eliminarea lacunelor pe care instrumentele existente nu le abordează, în special în partea din amonte a ciclului de viață al plasticului. Acordul ar trebui, de asemenea, să contribuie la eficientizarea și coordonarea eforturilor tuturor părților interesate implicate, oferind un cadru general de acțiune la nivel național.

Forumul mondial pentru economia circulară, 13 – 15 septembrie 2021, găzduit de Guvernul Canadei și Fondul finlandez de inovare, Sitra reunește lideri de afaceri, decidenți politici și experți pentru a prezenta cele mai bune soluții din economia circulară din lume. Ediția din acest an va analiza cum să catalizeze schimbările sistemice necesare pentru a extinde o economie circulară globală care este prosperă, incluzivă și echitabilă.

https://ec.europa.eu/environment/news/global-circular-economy-first-high-level-meeting-global-alliance-circular-economy-and-resource_en

https://ec.europa.eu/environment/international_issues/gacere.html

Share:

asistent
Atlas - Asistent