Skip to main content

21 septembrie 2023

Două proiecte de infrastructură mare vor primi finanțare prin Programul Interreg IPA România-Serbia

Loading

Două proiecte de infrastructură mare în valoare de 14 milioane de Euro, în domeniul managementului situațiilor de urgență și dezvoltarea infrastructurii medicale în zona de graniță, au fost selectate în cadrul celei de-a treia reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Interreg IPA România-Serbia, au fost selectate.

Obiectivele proiectelor vizează îmbunătățirea infrastructurii de sănătate și cea pentru protecția civilă și gestionarea dezastrelor în zona de graniță, inclusiv prin achiziționarea de echipamente de ultimă generație, precum și pregătirea profesională a personalului medical și a celui implicat în situațiile de urgență.
Proiectul dedicat managementului situațiilor de urgență în zona de graniță vizează creșterea siguranței și protecției populației, prin îmbunătățirea capacității de intervenție a serviciilor profesionale de urgență și a comunităților locale din zona transfrontalieră.

Proiectul dedicat infrastructurii medicale are ca obiectiv creșterea accesului populației din mediul rural la servicii medicale de calitate în domeniul depistării timpurii și tratării cazurilor de demență.

De menționat, potențialii beneficiari ai proiectelor vor folosi în exclusivitate sistemul informatic JeMS pentru transmiterea documentelor și vor beneficia de opțiunile de costuri simplificate pentru decontarea cheltuielilor, respectiv de o simplificare a sistemului de implementare a proiectelor.

Informații suplimentare pot fi obținute accesând pagina web oficială a programului: romania-serbia.net, precum și articolul privind cele două proiecte: Two large infrastructure projects will receive financing through the Interreg IPA Romania-Serbia Programme – Interreg IPA Romania – Serbia Programme 2021 – 2027 .

Share:

asistent
Atlas - Asistent